Thursday, 31 October 2013

Coins Of Chile

1.   ONE ESCUDO - 1971

2.   TEN CENTISIMOS - 1971

3.   FIVE ESCUDOS - 1972

4.   TWENTY CENTISIMOS - 1971

5.   FIVE CENTISIMOS - 1970

6.   ONE PISO - 1988

7.   TEN CENTAVOS - 1975

8.   TEN CENTAVOS - 1978

9.   FIFTY  ? - 1974

10.   FIFTY CENTAVOS - 1975

11.   ONE HUNDRED ? - 1974

12.   TEN PISO - 1981

13.   FIVE PESOS - 1977

14.   ONE PISO - 2000

15.   FIVE PESOS - 1993

16.   TEN PESOS - 2000

17.   FIFTY PESOS - 1999

18.   ONE HUNDRED PESOS - 2000

19.   FIVE HUNDRED PESOS - 2000

Wednesday, 30 October 2013

Coins Of Peru

1.   UN INTI - 1984

2.   FIVE SOLESDEORO - 1977

3.   HALF SOLDEORO -1959

4.   0NE SOLDEORO - 1961

5.   TEN CENTIMOS - 1993

6.   TWENTY CENTAVOS - 1956

7.   TWENTY FIVE CENTAVOS - 1975

8.   FIFTY CENTAVOS - 1994

Sunday, 20 October 2013

Coins Of Ecuador

1.   ONE SUCRE - 1986

2.   TEN CENTAVOS - 1946

3.   TWENTY CENTAVOS - 1972

4.   FIFTY CENTAVOS - 1979

5.   ONE SUCRE  - 1979

6.   TWENTY CENTAVOS - 1976

7.   FIFTY CENTAVOS  - 1985

8.   FIVE SUCRES - 1988

9.  TEN SUCRES - 1988

10.  TWENTY SUCRES - 1988

11.   FIFTY SUCRES - 1991

12.   ONE CENTAVO - 2000

13.   ONE CENTAVO - 2003

14.   FIVE CENTAVOS - 2000

15.  TEN CENTAVOS 2000

16.   TWENTY FIVE CENTAVOS - 2000

17.   FIFTY CENTAVOS - 2000

18.   CIEN SUCRES - 1995

19.   ONE HUNDRED SUCRES - 1927 TILL 1997 ( COMMEMORATIVE )

20.   FIVE HUNDRED SUCRES - 1927 TILL 1997 ( COMMEMORATIVE )

Sunday, 13 October 2013

Old Stamps And Coins Of British Guiana / Guyana

1.

2.

3.

4.
5.   ONE CENT - 1974

6.   FIVE CENTS - 1990

7.   TWENTY FIVE CENTS - 1991

8.   FIFTY CENTS - 1967

9.   ONE DOLLAR - 2002

10.   FIVE DOLLARS - 2002

11.   TEN DOLLARS - 1996